SMA als contract

De samenwerking is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De strategische meerjarenagenda laat zien waarover de deelnemende partijen nu een contract willen sluiten. Ze zijn het eens over de gewenste ontwikkelrichting en koppelen daaraan doelen; doelen en activiteiten vinden hun plaats in het jaarlijks uitvoeringsprogramma. Partijen spannen zich in om gezamenlijk, veelal in projectvorm, een bijdrage te leveren aan de realisatie van het uitvoeringsprogramma. Partijen richten hun beleid, (personele) middelen en lobbykracht waar mogelijk zo dat deze bijdragen aan realisatie van de gezamenlijke doelen.

In deze samenwerking wordt geïnnoveerd, doen partijen ervaringen op en worden met geleerde lessen weer aanpassingen doorgevoerd. De regionale samenwerking in Hart van Brabant ontwikkelt zich voortdurend en ook de komende periode zullen nieuwe stappen worden gezet.

 

Onderbouwing