7/7

Onze werkwijze

In een netwerksamenleving is regionale samenwerking cruciaal

In Hart van Brabant is samenwerking onmisbaar. In onze netwerksamenleving en netwerkeconomie zijn partijen van elkaar afhankelijk.

Goede samenwerking draagt bij aan het vinden van antwoorden op omvangrijke opgaven en transities, zeker in een tijd waarin deze elkaar snel opvolgen. Als regio die duurzaam in ontwikkeling wil zijn, willen we economie, ecologie en samenleving combineren. Voor integrale afwegingen is goed samenspel nodig tussen gemeenten onderling én tussen bedrijven, onderwijs, overheid en maatschappij – in aansluiting op hun eigen rol en verantwoordelijkheid. Met name in samenwerking tussen deze verschillende belanghebbenden komen de meest waardevolle innovaties tot stand.

Onderbouwing