6/7

Onze programma’s

De overkoepelende regionale ambitie brengen we tot uitvoering in drie deelprogramma’s. De strategieën Mens & Samenleving, Leefomgeving & Milieu en Economie worden geformuleerd in lijn met de ambities die horen bij de regio waar welvaart en welbevinden elkaar ontmoeten. Per deelprogramma zijn in deze strategische meerjarenagenda doelstellingen gedefinieerd voor de periode tot 2023 die bijdragen aan de grotere ambitie van brede welvaart met een slimme samenleving en economie.

De doelen in deze strategische meerjarenagenda zijn met zorg geselecteerd op basis van toepasbaarheid bij de regionale ambitie van brede welvaart. Ook is rekening gehouden met de mate van meetbaarheid, op zowel gemeente- als regioniveau. De doelen zijn dus niet allesomvattend of uitputtend. In uitvoeringsprogramma’s en begrotingen worden de doelen en activiteiten verder uitgewerkt naar financiën en projecten.

Onderbouwing

Verwijzingen en bronvermelding zijn op deze pagina niet van toepassing. Dat geldt wel voor verantwoording fotogebruik.

Fotografie:
Spelende kinderen in nationaal park Loonse en Drunense Duinen

Credits: gemeente Loon op Zand / Jan Stads / Pix4Profs

 

Het terras bij sociaal-cultureel centrum De Cammeleur in Dongen

Credits: gemeente Dongen / Jan Stads / Pix4profs

 

Zonnepanelen op het dak van sportaccommodatie de Roodloop in Hilvarenbeek
Credits: gemeente Hilvarenbeek

 

De Heuvelstraat in Tilburg, 
hart van het centrum
Credits: Shutterstock.com / 
Erwin Kissen