6/7

Onze programma’s

De overkoepelende regionale ambitie brengen we tot uitvoering in drie deelprogramma’s. De strategieën Mens & Samenleving, Leefomgeving & Milieu en Economie worden geformuleerd in lijn met de ambities die horen bij de regio waar welvaart en welbevinden elkaar ontmoeten. Per deelprogramma zijn in deze strategische meerjarenagenda doelstellingen gedefinieerd voor de periode tot 2023 die bijdragen aan de grotere ambitie van brede welvaart met een slimme samenleving en economie.

De doelen in deze strategische meerjarenagenda zijn met zorg geselecteerd op basis van toepasbaarheid bij de regionale ambitie van brede welvaart. Ook is rekening gehouden met de mate van meetbaarheid, op zowel gemeente- als regioniveau. De doelen zijn dus niet allesomvattend of uitputtend. In uitvoeringsprogramma’s en begrotingen worden de doelen en activiteiten verder uitgewerkt naar financiën en projecten.

Onderbouwing