Kennis als waarde

De majeure economische, maatschappelijke en ecologische vraagstukken kunnen alleen door de inzet van kennis van antwoorden worden voorzien. Sociale innovaties zijn nodig om de transformatie van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving te laten slagen. In de geglobaliseerde economie zijn de inzet van kennis en kunde de enige productiefactoren waarmee bedrijven in onze regio hun gunstige concurrentiepositie kunnen blijven behouden. Ook de realisatie van een snelle energietransitie kan alleen slagen door de inzet van nieuwe technologie.

Gelukkig vormt Brabant een hoog stedelijk netwerk waarin de kenniseconomie gedijt. Onderzoekers, opleiders, studenten, bedrijven en maatschappelijke instellingen ontmoeten elkaar steeds meer. Voor onze toekomst is dit essentieel. Onze kennis- en onderwijsinstellingen zijn samen met ons bedrijfsleven in staat om de genoemde regionale opgaven in de volle breedte op te kunnen lossen. Als overheden participeren we hier graag in.

 

Hans Nederlof, college van bestuur Fontys Hogescholen
“Leven Lang Ontwikkelen is al lang bekend maar er lijkt nu pas echt grootschalig actie op te komen. Wij hebben een groot deeltijdaanbod, maar we zien het krimpen. Dat is jammer en best wel gek. We werken daar hard aan, bijvoorbeeld door het verder flexibiliseren en digitaliseren van het onderwijs.”

 

Onderbouwing