Kennis, kunde, karakter

Voor duurzame ontwikkeling van slimme maatschappij en economie

  • Voor een slimme samenleving en een slimme economie is innovatie nodig. Hart van Brabant heeft als regio met drie mbo- en twee hbo-instellingen, een universiteit en gelieerde kennisinstituten de kennis, kunde en het karakter in huis om de gewenste transformaties te kunnen begeleiden.
  • Het hoger onderwijs is 100 jaar aanwezig in de regio en cultuuronderwijs 150 jaar. De regio heeft ook uitstekend vakonderwijs. Ontwikkeling en emancipatie hebben daarin altijd centraal gestaan. Eerst lokaal, maar inmiddels studeren er meer dan  50.000 studenten uit 102 landen in Tilburg. In deze mix worden nieuwe wereldburgers gevormd, die de juiste vaardigheden en karakter mee krijgen om weerbaar te kunnen zijn in de toekomstige samenleving.
  • Met name op de ‘mens- en maatschappijkant’ van digitalisering en dataficatie, ondernemerschap, regionaal recht en bestuur, human capital en verduurzaming willen en kunnen de kennisinstellingen meer bieden dan zij nu al doen.
  • Innovatie met maatschappelijke waarde en met oog voor menselijk gedrag is de afgelopen jaren onderdeel geworden van onze manier van kijken. In combinatie met het organiserende vermogen in onze regio geeft dit ons een stevige basis voor realisatie van onze ambities.

 

Meer lezen

Lees hier hoe we dat uitwerken naar onze programma’s.

 

Onderbouwing

Toelichting:

De drieslag kennis, kunde én karakter is ontleend aan de onderwijsvisie van Tilburg University, die met deze drie pijlers wil uitdrukken dat zij studenten opleidt tot onafhankelijk denkers die in staat zijn om de samenleving te begrijpen en daar een rol van betekenis in te spelen.

Geïnspireerd op het essay ‘Verkenning van een onderwijsvisie voor Tilburg University’ van Herman de Regt en Alkeline van Lenning.

Verkenning van een onderwijsvisie voor Tilburg University

 

Zij zijn geïnspireerd op Dewey, J. (1897) ‘My pedagogic Creed’, in: L.A. Hickman & T.A. Alexander (eds) (1998) The Essential Dewey, Volume 1, Pragmatism, Education, Democracy. Indiana University Press: Bloomington and Indianapolis; p.230

Toelichting:

Tilburg University publiceert jaarlijks op haar website studentenaantallen en -herkomst.

Bron:

Website Tilburg University

Toelichting op kennis, kunde en karakter:

De drieslag kennis, kunde én karakter is ontleend aan de onderwijsvisie van Tilburg University, die met deze drie pijlers wil uitdrukken dat zij studenten opleidt tot onafhankelijk denkers die in staat zijn om de samenleving te begrijpen en daar een rol van betekenis in te spelen.

Geïnspireerd op het essay ‘Verkenning van een onderwijsvisie voor Tilburg University’ van Herman de Regt en Alkeline van Lenning.

Essay

Zij zijn geïnspireerd op Dewey, J. (1897) ‘My pedagogic Creed’, in: L.A. Hickman & T.A. Alexander (eds) (1998) The Essential Dewey, Volume 1, Pragmatism, Education, Democracy. Indiana University Press: Bloomington and Indianapolis; p.230

 

Toelichting op studentenaantallen en -herkomst:

Tilburg University publiceert jaarlijks op haar website studentenaantallen en -herkomst.

Bron:

Website Tilburg University

 

Uitwerking kennis, kunde en karakter voor Regio Hart van Brabant:

Hoe onze ambities met elkaar samenhangen en hoe we – Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant – samen met onze omgeving werken aan het realiseren daarvan.

Fotografie:
Studenten op 
de campus van Tilburg 
University
Credits: Tilburg University / 
Maurice van den Bosch