Kennis, kunde, karakter

Voor duurzame ontwikkeling van slimme maatschappij en economie

  • Voor een slimme samenleving en een slimme economie is innovatie nodig. Hart van Brabant heeft als regio met drie mbo- en twee hbo-instellingen, een universiteit en gelieerde kennisinstituten de kennis, kunde en het karakter in huis om de gewenste transformaties te kunnen begeleiden.
  • Het hoger onderwijs is 100 jaar aanwezig in de regio en cultuuronderwijs 150 jaar. De regio heeft ook uitstekend vakonderwijs. Ontwikkeling en emancipatie hebben daarin altijd centraal gestaan. Eerst lokaal, maar inmiddels studeren er meer dan  50.000 studenten uit 102 landen in Tilburg. In deze mix worden nieuwe wereldburgers gevormd, die de juiste vaardigheden en karakter mee krijgen om weerbaar te kunnen zijn in de toekomstige samenleving.
  • Met name op de ‘mens- en maatschappijkant’ van digitalisering en dataficatie, ondernemerschap, regionaal recht en bestuur, human capital en verduurzaming willen en kunnen de kennisinstellingen meer bieden dan zij nu al doen.
  • Innovatie met maatschappelijke waarde en met oog voor menselijk gedrag is de afgelopen jaren onderdeel geworden van onze manier van kijken. In combinatie met het organiserende vermogen in onze regio geeft dit ons een stevige basis voor realisatie van onze ambities.

 

Meer lezen

Lees hier hoe we dat uitwerken naar onze programma’s.

 

Onderbouwing