Economisch ecosysteem

Hart van Brabant heeft een gevarieerde economie. Het midden- en kleinbedrijf is sterk aanwezig, met concentraties in logistiek, maakindustrie (waaronder de metaalindustrie) en vrijetijdsbedrijven. Daarnaast biedt publieke dienstverlening in de zorg en het onderwijs veel werkgelegenheid. Er zijn grote bedrijven in de financiële dienstverlening en het verzekeringswezen (die door digitalisering juist kleiner worden) en nieuwe bedrijven die nieuwe diensten bieden tussen consumenten en bedrijven in.

Uit de monitor 2018 cijfers kapitaal van Brainport Network blijkt dat Hart van Brabant het goed doet. Onze regio laat net als de andere regio’s in Brabant en Limburg groei zien in het aantal bedrijfsvestigingen, in daling van het aantal faillissementen en in het aantal snelle groeiers (bedrijven met minimaal 50 FTE die in drie jaar tijd met meer dan 60% zijn gegroeid in werkgelegenheid). Wegen we mee dat Hart van Brabant in omvang een kleinere regio is dan de andere drie Brabantse regio’s, dan hoort onze regio bij de voorhoede.

De belangrijke internationale positie van Hart van Brabant in de logistiek gaat gepaard met de vestiging van internationale bedrijven . Ook kent de regio een aantal hoog innovatieve bedrijven die opereren op Europese en internationale schaal. Deze pluriformiteit zorgt voor relatief conjunctuurongevoelige economische ontwikkeling en leidt tot de mogelijkheid om koploper te worden in verantwoorde productie en distributie.

Het bedrijfsleven en zijn onderzoeks- en ontwikkelkracht geeft in Hart van Brabant nog weinig sturing aan de keuzen van universiteit en hogescholen. Het aantal nieuwe bedrijven en start-ups blijft nog iets onder het landelijk gemiddelde en zeker onder het gemiddelde van universiteitsregio’s. Terwijl deze wel de nieuwe kennis binnenbrengen waarmee bedrijven, zorginstellingen en andere spelers hun processen kunnen vernieuwen. De universiteit heeft vele onderzoekssamenwerkingen , maar niet extra sterk met de eigen regio. De regio is economisch gezien niet zozeer sterk onderling verbonden, maar verbonden met de hele provincie en het hele land. Tilburg is qua aantal studenten de tiende stad van Nederland, 12% van de inwoners is student (hbo en wo). Dat is in vergelijking met andere universiteitssteden relatief laag. Ook door de geografische ligging van de campus wordt Tilburg getypeerd als een stad met een universiteit, die de stap naar een universiteitsstad nog moet maken. Van alle universiteiten heeft Tilburg University het profiel van een universiteit die zich richt op ‘het begrijpen van de samenleving’ en zelfs het ‘verbeteren van de samenleving’.

Daar waar je zou verwachten dat het aantal R&D-investeringen achterblijft in regio’s waar het mkb zo’n grote rol speelt, blijkt dat voor Hart van Brabant niet te gelden. Wel miste de regio lang een zichtbaar concentratiepunt van een kennisinstelling én start-ups. In Tilburg ontstaan twee concentraties van R&D: de Spoorzone en de universiteitscampus. Verbonden met elkaar en met de concentraties van economische dynamiek (waaronder de campussen en ‘huizen’ van Midpoint Brabant) kan het geheel uitgroeien tot een echt innovatiedistrict. Deze kan op zijn beurt in de Brabantse metropool worden verbonden met kennisclusters in Eindhoven, Breda en Den Bosch. Zo ontstaat een complementaire en complete Brabantse kennis-as, die in staat is om innovaties op de cross-over technologie, dataficatie en social engineering te faciliteren. En die van daaruit relevant kan bijdragen aan het Vanguard Initiative, een netwerk van ruim dertig Europese regio’s waaronder Zuid-Nederland, die samenwerken om nieuwe technologieën versneld hun weg te laten vinden naar de Europese industrie.

In bovenstaande visualisatie worden enkele afkortingen gebruikt om de kennis- en onderwijsstructuur in Noord-Brabant te duiden. In de regio West-Brabant gaat het Breda University of Applied Sciences (BUAS) en Logistics Community Brabant (LCB). In Noordoost-Brabant gaat het om de Jheronimus Academy of Data Science (JADS). In Zuidoost-Brabant betreft het de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en de High Tech Campus (HTC). Deze sporen komen samen in Midden-Brabant met Tilburg University (TiU) en de Spoorzone013 (SPZ013).

Meer lezen

Hoe dit doorwerkt in onze programma’s, lees je bij Economie.

 

Onderbouwing