4/7

Ons DNA

Sterkten en ontwikkelpunten

Wij zijn het kloppend hart van Brabant. We zijn sociaal en ondernemend. Vanuit onze wil om de samenleving te begrijpen, verdiepen wij ons in de creatie van maatschappelijke meerwaarde en economisch rendement. De kennisdisciplines die we van oudsher in huis hebben, zorgen voor de kunde en het karakter om te werken aan het verbeteren van onze samenleving. We doen dat met de menselijke maat in ons achterhoofd. We doen dat op innovatieve wijze. Wij zijn sociale ondernemers en creatieve doeners.

En wat wij doen, klopt. Onze economie draait als een tierelier. Onze innovatie in de jeugdhulp is verworden tot landelijk voorbeeld. We lopen voorop in de aanpak van het klimaatvraagstuk . Onze werkbare schaal en netwerkorganisatie leiden tot efficiënte en flexibele samenwerking en slagkracht. Dit maakt ons tot een aantrekkelijke regio om mee samen te werken. Er is werk aan de winkel. Wij zetten de schouders eronder.

Wij zijn het kloppend hart van Brabant. We vormen de levensader tussen de verschillende regio’s om ons heen. We liggen gunstig ten opzichte van de Randstad, de Vlaamse Ruit en het Rijn-Ruhrgebied. We vormen een belangrijke hub in het mondiale goederenvervoer tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen en het Europese en zelfs Chinese achterland (One Belt – One Road). We maken multimodale bereikbaarheid kloppend en dragen zorg voor een goede ontsluiting, ook in de verbinding en de samenwerking met Vlaanderen.

 

Onderbouwing

In Hart van Brabant en haar negen gemeenten (Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk) leven bijna 450 duizend mensen, zijn talloze maatschappelijke organisaties actief waarin inwoners zijn vertegenwoordigd, zijn 45 duizend bedrijven gevestigd, volgen 50 duizend studenten een opleiding bij een van de vijf mbo- en hbo-instellingen of de universiteit en bezoeken jaarlijks ruim tien miljoen mensen de natuurparken, attractieparken, evenementen en culturele voorzieningen. Wij zijn een regio die voortbouwt op het bestaande en vanuit een krachtige uitgangspositie kiest voor versterking en versteviging.

Het  kloppend hart van Brabant bestaat uit grote en kleinere gemeenten. De gemeente Tilburg (met 217.000 inwoners de zevende gemeente van Nederland) heeft grootstedelijke kenmerken. Als stad met een universiteit heeft ze een relatief jonge bevolking en van de negen gemeenten ook het hoogste aandeel allochtonen en werkzoekenden. De gemeente Waalwijk volgt op deze kenmerken, maar overstijgt Tilburg in het aandeel snelgroeiende bedrijven, wat een indicatie geeft voor de economische dynamiek. De andere zeven gemeenten in de regio hebben kleinere en aantrekkelijke woonplekken, maar minder bedrijvigheid. Juist in die gemeenten zijn grote landelijke publiekstrekkers aanwezig zoals De Efteling, Beekse Bergen, Loonse en Drunense Duinen, Oisterwijkse recreatievoorzieningen en de vesting Heusden, die zorgen voor veel beweging naar de regio.

In het kloppend hart van Brabant wonen van nature warme en gemoedelijke mensen. Dat zit diep in de genen. De schrale gronden waarop ze moesten leven, leverden weinig op. Dat, in combinatie met de katholieke volksaard, gaf de Brabander een groot gevoel voor solidariteit en klaar staan voor elkaar. Een gastvrij, behulpzaam en dienstbaar karakter dus. Arbeidsintensieve textiel- en leerindustrie vestigde zich graag in de kinderrijke regio. Van daaruit ontstond al snel de behoefte aan geschoold kader. Dit leidde ertoe dat honderd jaar geleden de katholieke leergangen zich vestigden in Tilburg waarmee een traditie van scholing, vorming en emancipatie aanving, die tot op de dag van vandaag doorgaat. De sociale grondhouding werd hierdoor professioneel bestendigd. Sociaalwetenschappelijke kennis en kunde gaan hand in hand met een dienstverlenend karakter van onze mensen.

Regionaal beleid gaat mede hierdoor al jaren uit van groei van sociaal, ecologisch en economisch kapitaal in samenhang met elkaar. Meer en sneller dan elders en nooit ten koste van elkaar. De samenwerkingsbereidheid in de regio, de schaal van de regio die slag- en realisatiekracht in de hand kan werken en een alfa-gamma kennisprofiel met een focus op de ‘mens- en maatschappijkant’ van innovatie (complementair aan de technologische kant van innovatie), maken deze ambitie logisch en potentieel realiseerbaar. Niet voor niets zijn in het Hart van Brabant grote zorginstellingen en gelieerde organisaties ontstaan. Energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie zijn nieuwe opgaven voor de regio. Samen met bestaande opgaven, speerpunten en beleid van de regio wordt dit integraal, innovatief en in samenwerking met onze partners opgepakt. Hart van Brabant is bovendien een regio die bewust ruimte wil bieden aan experimenten in de vorm van proeftuinen. Passend bij een regio die zichzelf ‘opnieuw heeft moeten uitvinden’, bijvoorbeeld na de hoogtijdagen van de leer- en textielindustrie. In lijn met de Telos-benadering omschrijven we het DNA van de regio op drie aspecten.

Bekijk hier de SWOT-analyse.

 

Onderbouwing