Mens & Samenleving

Programmalijnen

Maatschappelijke ondersteuning

Als mensen zelfredzamer zijn, ervaren zij een hogere kwaliteit van leven. Mensen die aangewezen zijn op ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moeten erop kunnen rekenen dat die van goede kwaliteit is. Dit betekent […]

Jeugd

Voor de jeugdhulp hebben we in de regio in 2017 de regionale Koers Jeugd(hulp) Samen met de Jeugd vastgesteld. De Koers omschrijft de missie, visie en ambities voor de verbetering van de jeugdhulp aan de […]

Participatie

Het meedoen in de maatschappij door onderwijs of een baan, versterkt de zelfredzaamheid en daarmee het welbevinden van inwoners. De komende jaren willen we zoveel mogelijk mensen laten participeren aan de arbeidsmarkt of laten bijdragen […]

Veiligheid, zorg en leefbaarheid

Veiligheid en leefbaarheid zijn al jaren een bestuurlijke prioriteit. Vanuit de verantwoordelijkheid van de samenwerkende burgemeesters en bestuurders in het sociaal domein wordt invulling gegeven aan veiligheid en zorg voor onze inwoners. In de regio […]

Verwijzingen en bronvermelding zijn op deze pagina niet van toepassing. Dat geldt wel voor verantwoording fotogebruik.

Fotografie:
De Entree in Dongen, de toegang voor inwoners met vragen over (inkomens)ondersteuning
Credits: gemeente Dongen / Jan Stads / Pix4Profs

 

Ieder kind groeit veilig op
Credits: Regio Hart van Brabant

 

Wandelen in de duinen
Credits: gemeente Loon op Zand / Jan Stads / Pix4Profs

 

Handhaving op de markt in Gilze en Rijen
Credits: Gemeente Gilze en RijenĀ  / Bedrijfsfotografie Brabant