Mens & Samenleving

Overkoepelende aanpak

Integrale en preventieve aanpak

Het sociaal domein transformeert. Er is de afgelopen tientallen jaren een complex voorzieningensysteem ontstaan, ten gevolge van toegenomen specialisatie en opsplitsing van taken en verantwoordelijkheden. In onze regio willen we dit voorzieningen- en ondersteuningssysteem vereenvoudigen […]

Dataficatie en sturingsinformatie

Als regio werken we effectief en efficiënt samen in het gericht verzamelen van sturingsinformatie. Met voorspellende data, bijvoorbeeld uit wetenschappelijk onderzoek en data over de wijk, brengen we kwetsbare wijken en doelgroepen in beeld. Op […]

Doelen en indicatoren

In het sociaal domein heeft het kiezen en aanscherpen van de selectie van indicatoren de aandacht. Onderstaand overzicht is een eerste aanzet voor de ontwikkeling van indicatoren. NB: het is ook mogelijk de doelen en […]

Activiteiten

De genoemde activiteiten geven een concreet beeld op welke manier er aan de ambities en doelen in het sociaal domein gewerkt wordt. Omstandigheden kunnen natuurlijk leiden tot het bijstellen van of het ondernemen van aanvullende […]

Verwijzingen en bronvermelding zijn op deze pagina niet van toepassing. Dat geldt wel voor verantwoording fotogebruik.

Fotografie:
Fontys Hogeschool Tilburg

Credits: Fontys Hogeschool / Bas Gijselhart
Dataficatie en sturingsinformatie
Credits: Shutterstock.com / g-stockstudio
Radendag 17 november 2018 over strategische agenda 2019 - 2023
Credits: Regio Hart van Brabant / Pulles & Pulles
ROC Tilburg
Credits: ROC Tilburg