3/4

Innovatie

De innovatiekracht van onze regionale maatschappij en economie verloopt via het grote aantal mkb’ers en hangt sterk samen met de toepassing van slimme technieken en processen. Dat vraagt om voldoende onderzoeks- en ontwikkelkracht (R&D). In […]

Menselijk kapitaal

De beschikbaarheid van voldoende en gekwalificeerd personeel is een belangrijke factor in het ecosysteem. Midpoint Brabant zet zich hiervoor in via de Human Capital Agenda’s (HCA). In zo’n agenda wordt op basis van een sectoranalyse […]

Circulaire economie

Om de voetafdruk van ons handelen te kunnen volgen, dient iedere economische ontwikkeling een meer brede en integrale duurzaamheidstoets te krijgen. Circulaire economie is een uitgangspunt van ons economisch denken en handelen. Met de Green […]

Verwijzingen en bronvermelding zijn op deze pagina niet van toepassing. Dat geldt wel voor verantwoording fotogebruik.

Fotografie:
Defensie Helikopter Commando, vliegbasis Gilze- Rijen
Credits: Shutterstock.com / VanderWolf Images
Het duurzame en futuristische distributiecentrum van Rhenus in Tilburg, ook wel bekend als ‘the tube’
Credits: TRILUX / Timo Reisiger
Safaripark Beekse Bergen
Credits: Regio Hart van Brabant / Pulles & Pulles