1/4

Smart Services

Binnen het economische speelveld is de ecosysteembenadering inmiddels een breed geaccepteerd gedachtegoed. Het maakt de samenhang tussen bedrijven onderling en van bedrijven met kennisinstellingen inzichtelijk in de vorm van waardenketens. In ons Smart Services-programma passen […]

Doelen en indicatoren

Onderstaand overzicht met doelen en indicatoren is via PDF ook in een tabel beschikbaar: doelen en indicatoren in tabelvorm Doel De Spoorzone groeit uit tot innovatiedistrict en volwaardig economisch brandpunt met meerwaarde voor de nieuwe […]

Activiteiten

Hieronder een (niet uitputtend) overzicht van de activiteiten die we al ontplooien of komende periode gaan starten. Samen komen we tot een slimme georganiseerde aanpak om de in onze regio aanwezige kennis, kunde en het […]

Verwijzingen en bronvermelding zijn op deze pagina niet van toepassing. Dat geldt wel voor verantwoording fotogebruik.

Fotografie:
Smart Services
Credits: Midpoint Brabant
Studeren bij Avans Hogeschool Tilburg
Credits: Avans Hogeschool
De Teslafabriek in Tilburg, de eerste buiten de VS
Credits: Shutterstock.com / Nadezda Murmakova