Colofon

Dit is een uitgave van Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant. De strategische meerjarenagenda is vastgesteld door het algemeen bestuur van de regio op 5 juli 2019 en door het algemeen bestuur van Midpoint Brabant op 3 juli 2019.
Details over fotografie in deze uitgave zijn per foto terug te vinden. Met vragen/opmerkingen over deze uitgave kan contact worden  opgenomen met het programmabureau van Regio Hart van Brabant. Zie voor actuele informatie over programma’s en projecten ook de websites: www.regio-hartvanbrabant.nl en www.midpointbrabant.nl.

Printen

Hart van Brabant wil uitblinken in duurzame ontwikkeling. De ecologische meerwaarde van onze regio is groot. Dat willen we behouden en daar moeten we sterker met elkaar op inzetten. We kiezen daarom bij de uitgave van deze strategische meerjarenagenda voor een digitale publicatie.
Soms kan het echter relevant zijn om vanaf papier te werken. Daarom is er ook een pdf-versie beschikbaar, die naar eigen inzicht geprint kan worden. Wees er daarbij alsjeblieft bedacht op dat ons uitgangspunt een digitaal document is geweest en dat dat niet altijd betekent dat alle informatie op A4-formaat goed tot haar recht komt. Toch printen? Klik hieronder voor de download van de pfd.

PDF

Coverfoto

De LocHal in Tilburg, huiskamer van regio Hart van Brabant
Credits: Arjen Veldt Fotografie