Category Archives: Programma’s m&s

Maatschappelijke ondersteuning

Als mensen zelfredzamer zijn, ervaren zij een hogere kwaliteit van leven. Mensen die aangewezen zijn op ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moeten erop kunnen rekenen dat die van goede kwaliteit is. Dit betekent […]

Jeugd

Voor de jeugdhulp hebben we in de regio in 2017 de regionale Koers Jeugd(hulp) Samen met de Jeugd vastgesteld. De Koers omschrijft de missie, visie en ambities voor de verbetering van de jeugdhulp aan de […]

Participatie

Het meedoen in de maatschappij door onderwijs of een baan, versterkt de zelfredzaamheid en daarmee het welbevinden van inwoners. De komende jaren willen we zoveel mogelijk mensen laten participeren aan de arbeidsmarkt of laten bijdragen […]

Veiligheid, zorg en leefbaarheid

Veiligheid en leefbaarheid zijn al jaren een bestuurlijke prioriteit. Vanuit de verantwoordelijkheid van de samenwerkende burgemeesters en bestuurders in het sociaal domein wordt invulling gegeven aan veiligheid en zorg voor onze inwoners. In de regio […]