Category Archives: Prioritaire thema’s economie

Innovatie

De innovatiekracht van onze regionale maatschappij en economie verloopt via het grote aantal mkb’ers en hangt sterk samen met de toepassing van slimme technieken en processen. Dat vraagt om voldoende onderzoeks- en ontwikkelkracht (R&D). In […]

Menselijk kapitaal

De beschikbaarheid van voldoende en gekwalificeerd personeel is een belangrijke factor in het ecosysteem. Midpoint Brabant zet zich hiervoor in via de Human Capital Agenda’s (HCA). In zo’n agenda wordt op basis van een sectoranalyse […]

Circulaire economie

Om de voetafdruk van ons handelen te kunnen volgen, dient iedere economische ontwikkeling een meer brede en integrale duurzaamheidstoets te krijgen. Circulaire economie is een uitgangspunt van ons economisch denken en handelen. Met de Green […]