Category Archives: Ecoversterkende maatregelen economie

Startup-ondersteuning

Om start-ups te versnellen en laten slagen bieden we in onze regio via Braventure snel toegang tot startkapitaal, kennis, community en faciliteiten. Midpoint Brabant werkt in Braventure samen met de twee Brabantse universiteiten, vier hogescholen […]

Financieringsadvies

Midpoint Brabant biedt advies bij projectfinanciering en bedrijfsfinanciering. Ook ondersteunen we innovatieve plannen voor onze regio met de subsidie Economie en Innovatie Midden-Brabant (voorheen REAP). Tevens helpen we bij het verwerven van subsidie vanuit Europa, […]

Aquisitie en promotie

Via inzet (onder andere door slimme bundeling en samenwerking met Tilburg en BOM) van regionale acquisitiecapaciteit begeleiden we (buitenlandse) partijen die interesse hebben in onze regio bij hun zoektocht en marktanalyse. Daarnaast investeren we in […]

Cluster- en campusvorming

Midpoint Brabant bevordert de interactie tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven, omgevingspartners en overheid. Zo stimuleren we cross-overs en kennisuitwisseling en dragen we tevens bij aan netwerkvorming. Dit doet Midpoint Brabant door te investeren in kristallisatiepunten (de ‘Huizen […]