1/3

Jeugd

Voor de jeugdhulp hebben we in de regio in 2017 de regionale Koers Jeugd(hulp) Samen met de Jeugd vastgesteld. De Koers omschrijft de missie, visie en ambities voor de verbetering van de jeugdhulp aan de hand van vijf bouwstenen. De essentie uit de Koers is:

Elk kind heeft het recht om gezond, veilig en prettig op te groeien. Om zijn of haar mogelijkheden te onderzoeken, te dromen, talenten te ontwikkelen en het beste in zichzelf naar boven te halen. De ambitie is dat we denken vanuit de leefwereld van kinderen, jongeren en hun ouders.

Als regio vinden we het belangrijk dat:

 • We zien het kind ├ęcht, met zijn of haar eigen verhaal, droom en talenten.
 • Door vanuit de context van het kind te redeneren in de selectie van passende zorg of ondersteuning, ervaart het kind echte aandacht.
 • We hebben de ambitie om zoveel als mogelijk in het gewone leven van het kind te werken (erbij zijn).
 • Om deze aandacht vast te houden is het belangrijk om als organisaties en partners rondom dat kind in verbinding te werken: een integrale samenwerking.
 • In dit alles staat de veiligheid voorop, voor zowel de kinderen als hun ouders en zorgverleners/ professionals.

In ons uitvoeringsprogramma, opgesteld samen met zorgaanbieders, jongeren en andere partners, werken we een aan een aantal regionale thema’s:

 • Wonen doe je thuis
  Kinderen groeien thuis op. We ondersteunen daarvoor de gezinssituatie zoveel als mogelijk. Kan het echt niet thuis, dan in een gezinssituatie.
 • Ieder kind groeit veilig op
  Veiligheid is de ondergrens. We bieden kinderen bescherming als de veiligheid in het geding is. Als regio willen we er zijn voor docenten in het onderwijs, ouders en huisartsen om vroegtijdig te kunnen signaleren en passende vervolgstappen daarop aan te bieden.
 • Snel op de juiste plek
  Wanneer kinderen, jongeren en hun ouders behoefte hebben aan hulp en ondersteuning, is het belangrijk dat ze snel de best passende ondersteuning krijgen. In samenwerking met de toegang, het medisch domein en Gecertificeerde Instellingen werken we dit verder uit.
 • Ieder kind voelt zich thuis op school
  Ieder kind heeft talenten en kan die ontwikkelen. In samenwerking met jeugdigen en het onderwijs kijken wat hiervoor nodig is als het niet vanzelf gaat.
Marcelle Hendrickx, wethouder gemeente Tilburg,
bestuurscommissie Jeugd Regio Hart van Brabant
“We zouden vaker expliciete onderzoeksvragen moeten stellen bij het sociaal domein en meer gebruikmaken van bestaande inzichten. Harde kennis gebruiken om zachte onderwerpen op te lossen.”“Op het gebied van onderwijs is er nog weinig regionaal bestuurlijke samenwerking. Daar zouden we op moeten investeren, zeker omdat iedereen overtuigd is dat de aansluiting onderwijs en jeugdhulp essentieel is voor de opgaven die we hebben.”“Waar wil je als regio nou een voorloper op zijn? Op welke aspecten wil je toonaangevend zijn, in het land of daar voorbij? Daar heb je je maatschappelijke partners voor nodig en een regionale samenwerking”

 

Meer lezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *