3/4

Doelen en indicatoren

In het sociaal domein heeft het kiezen en aanscherpen van de selectie van indicatoren de aandacht. Onderstaand overzicht is een eerste aanzet voor de ontwikkeling van indicatoren.

NB: het is ook mogelijk de doelen en indicatoren in tabelvorm in te zien. PDF: doelen en indicatoren in tabelvorm

Doel

Ons doel is om de best passende ondersteuning te bieden aan onze inwoners, zonder dat regelgeving in de weg zit.

Indicatoren:

Wmo en/of jeugdhulp wordt als nuttig en effectief ervaren: % respondenten dat met een 8 of hoger waardeert, % respondenten dat met een 4 of lager waardeert

Cliënten met invloed op de ondersteuningsplannen neemt
toe: % cliënten dat aangeeft samen beslissingen te hebben
genomen

Doel

Inwoners krijgen snel de juiste hulp en/of ondersteuning.

Indicator:

Clientbeoordeling(en) Wmo en/of jeugdhulp, zoals Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein: ‘Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag’, ‘Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg, goed’, ‘Door de ondersteuning die ik krijg heb ik een betere kwaliteit van leven’

*Clientervaringsonderzoeken Jeugd worden opnieuw ingericht

Doel

We zetten in op preventie waardoor complexe en dure ondersteuning minder vaak nodig zijn.

Bij de ontwikkeling van indicatoren wordt onder andere
aangesloten bij de beleidsmonitor jeugd. Voorbeelden van indicatoren zijn:

% jongeren dat gebruik maakt van zorg en ondersteuning in natura, % ouders van 0-11 jarigen dat aangeeft dat hun kind gelukkig is, % jongeren van 12-18 jaar dat aangeeft gelukkig te zijn

Doel

We organiseren zorg, welzijn en ondersteuning dicht bij de inwoner, liefst in de wijk.

Indicator:

Mantelzorg geven (Telos, sociale cohesie)

Doel

De komende jaren willen we onze inwoners zoveel mogelijk laten participeren en ontwikkelen, waardoor ze inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt of ten behoeve van de samenleving.

Indicatoren:

(Langdurige) werkloosheid, Werkgelegenheid, Het aantal (en %) gediplomeerde schoolverlaters, Actief in verenigingen (Telos, sociale cohesie)

Als regio zullen we verder vormgeven aan de indicator om  participatie te meten. We denken aan de registratie van stappen van inwoners op de participatieladder

Doel

De vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt zijn zo veel als mogelijk in evenwicht. De mismatch is zo klein mogelijk.

Indicatoren:

Benutting arbeidspotentieel, Vervullingsquote van het aantal beschikbare vacatures

Doel

We zijn een jeugdwerkloosheidsvrije regio. Iedere jongere heeft binnen vier maanden een passende opleiding, werk of passend ondersteuningsaanbod gevonden.

Indicator:

Registratie sluitende aanpak partners jeugdwerkloosheidsvrije  regio

Doel

Het duurzaam stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Indicatoren:

Aantal adviezen over en meldingen van huiselijk geweld, Aantal meldingen kindermishandeling (Telos, Veiligheid)

Doel

Verbeteren van de veiligheid in wijken.

Indicator:

Het bijhouden van WOS-feiten: Woninginbraken, Overvallen, Straatroven, Veiligheidsbeleving, betrokkenheid en vertrouwen van inwoners (%), bron: veiligheidsmonitor

Doel

Terugdringen van ondermijnende criminaliteit van drugshandel, mensenhandel, outlaw motorcyclegangs en vrijplaatsen.

Indicatoren zijn in ontwikkeling

Doel

Tegengaan van cybercriminaliteit.

Indicatoren zijn in ontwikkeling

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *