2/4

Dataficatie en sturingsinformatie

Als regio werken we effectief en efficiënt samen in het gericht verzamelen van sturingsinformatie. Met voorspellende data, bijvoorbeeld uit wetenschappelijk onderzoek en data over de wijk, brengen we kwetsbare wijken en doelgroepen in beeld. Op regionaal niveau verzamelen we voorspellende gegevens die we gebruiken in onze preventieve en integrale werkwijze in het sociaal domein. De gegevens zijn een bundeling van kennis en data afkomstig van professionals, inwoners en kennispartners van binnen en buiten de regio.

Op regionaal niveau kunnen we, ten opzichte van het lokaal niveau, meer cijfers verzamelen en andere verbanden leggen. De kennispartners in onze regio, zoals Tilburg University, helpen ons bij het ontwikkelen van een ‘sociaal algoritme’ waarin we de voorspellende data kunnen inzetten voor beleid. In de regio werken we op deze manier aan een integrale dienstverlening waarin we gebruik maken van innovaties. In de regio leren wij van elkaar en innoveren voor het sociaal domein van de 21e eeuw. Met projecten zoals Smart Start , waarin we bestaande kennis en data gebruiken om kwetsbaarheden te voorspellen, willen we als regio een voorbeeldregio zijn voor Nederland.

Bron:

Zie voor meer informatie onderstaande websites:

www.centerdata.nl

www.regio-hartvanbrabant.nl