2/3

Smart Logistics

Binnen Smart Logistics zetten we in op ‘niet meer, maar slimmer’. We investeren in het behouden en versterken van onze positie als topregio in de (inter)nationale logistiek door te verslimmen en verduurzamen. Het grootste deel van ons mkb behoort niet tot de selecte hoog innovatieve voorhoede, maar ook niet tot de achterhoede. We richten ons op de grote groep bedrijven in het midden en hanteren daarbij een focus op de zogenaamde early adapters. Het testen en toepassen van innovaties staat centraal. We bevorderen de datamaturiteit van ons logistieke mkb, samen met West-Brabant, met het project DALI.

DALI

Data Science voor Logistieke Innovatie (DALI) is de proeftuin die in 2019 start als uitvloeisel van het project Supply Chain Data Science. In samenwerking met de jonge talenten van JADS, Logistics Community Brabant en de Breda University of Applied Sciences worden 22 bedrijven geholpen bij het vergroten van hun datamaturiteit. Daarbij gaat het om het realiseren van concrete toepassingen van data science in de supply chain door het implementeren van een nieuw concept, het inzetten van een nieuwe techniek, het testen van een nieuwe tool (een werkend prototype) of het ontwikkelen van een nieuw verdienmodel.

Meer lezen