2/3

Doelen en indicatoren

Onderstaand overzicht met doelen en indicatoren is via PDF ook in een tabel beschikbaar: doelen en indicatoren in tabelvorm

Doel

De Spoorzone groeit uit tot innovatiedistrict en volwaardig economisch brandpunt met meerwaarde voor de nieuwe kenniseconomie in geheel Hart van Brabant, Noord-Brabant en daarbuiten.

Doel

We verbinden de in onze regio aanwezige kennis, kunde en karakter met enerzijds complementaire kennisclusters in Brabant en anderzijds onze opgaven en toepassingsgebieden, om zodoende onze innovatiekracht en maatschappelijke impact te versterken.

Doel

Het aandeel omzet uit nieuwe producten en diensten neemt toe.

Indicator:

Aandeel omzet uit nieuwe producten en diensten, CBS (CIS) op landelijk niveau, uitvragen op HvB-niveau

Doel

De datamaturiteit van de bedrijven in de regio stijgt door: alle bedrijven zetten één stap op de schaal van datamaturiteit (1-5).

Indicator:

Datamaturiteit op een schaal van 1-5, BOM/JADS, enquêtegegevens voor hele provincie

Doel

De omvang van R&D in de regio stijgt van 340 miljoen naar 400 miljoen euro, waardoor de achterstand met het Nederlands gemiddelde voor de helft wordt ingelopen.

Indicator:

Omvang R&D, CBS, per COROP

Doel

Het aantal start-ups groeit met 20%.

Indicator:

Aandeel startende bedrijven, LISA, per gemeente, omzetten naar berekening op schaal HvB

Doel

De veerkracht van de arbeidsmarkt neemt toe naar bovengemiddeld in alle regiogemeenten.

Indicator:

Index veerkracht arbeidsmarkt ten opzichte van Nederlands gemiddelde, PBL: elke gemeente is ingedeeld in één van 10 categorieën

Doel

Het beschikbare regionale arbeidspotentieel wordt beter benut, de arbeidsparticipatie gaat van 69% naar 72%.

Indicator:

Werkgelegenheid (Telos)

Doel

We stimuleren Een Leven Lang Ontwikkelen.

Indicator:

Aantal deelnemers in het onderwijs tussen de 25 en 64 jaar, per provincie

Doel

We organiseren samen met belanghouders geïntegreerd beleid inzake arbeidsmigratie (waarin economische aspecten, woonaspecten en samenlevingsaspecten worden meegenomen).

Doel

We zijn, samen met Regio West-Brabant, in de periode 2019-2022 een (nationale) proeftuin in de transitie naar verantwoorde productie en distributie.

Indicator:

Uitvoering projecten regiodeal MidWest-Brabant Makes & Moves

Doel

De CO2-uitstoot van onze regionale industrie, logistiek en vrijetijdseconomie is in 2023 16% gedaald ten opzichte van 1990.

Indicator:

Onderdeel van Telos-ecologie, gestandaardiseerd getal per gemeente

Doel

De basis voor ons denken en doen is circulaire economie. Dit betekent dat alle projecten en ontwikkelingen in onze toepassingsgebieden smart industry, smart logistics en smart leisure op een of andere wijze bijdragen aan duurzame energie en/of hergebruik van stoffen.

Indicator:

Inhoud projecten die worden opgewerkt via programma’s Midpoint Brabant

Doel

De werkgelegenheid in onze regio neemt toe.

Indicator:

Aantal banen en aantal bedrijven volgens de Werkgelegenheidsmonitor provincie (Etil Research Group), jaarlijks, op Hart van Brabantniveau

Doel

Het aandeel snelgroeiende bedrijven in onze regio neemt toe.

Indicator:

Aandeel snelgroeiende bedrijven per 1000 bedrijven, CBS, per COROP-regio

Doel

De toegevoegde waarde van onze regionale economie stijgt.

Indicator:

BRP per inwoner, CBS, per gemeente

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *