3/3

Circulaire economie

Om de voetafdruk van ons handelen te kunnen volgen, dient iedere economische ontwikkeling een meer brede en integrale duurzaamheidstoets te krijgen. Circulaire economie is een uitgangspunt van ons economisch denken en handelen. Met de Green Deals voor de gezondheidssector en voor de bedrijventerreinen Kraaiven en Vossenberg is daarvoor al een mooie aftrap gegeven. De komende periode zet Midpoint Brabant in op het verduurzamen van ontwikkelingen in al onze toepassingsgebieden smart industry, smart logistics en smart leisure met aandacht voor zowel duurzame energie als het sluiten van de stoffenstroom. Via voortzetting van bestaande activiteiten (lifecycleverlenging industrie, 3D printing, energietransitie) alsook het verkennen en mede-ontwikkelen van nieuwe technieken, zoals waterstof en biobased. Binnen logistiek wordt het terugdringen van CO2-uitstoot bevorderd met het project New Ways, waarin we nieuwe vormen van samenwerken stimuleren van Brabantse vervoerders en verladers in de collectieve distributie van producten naar gedeelde bestemmingen en herkomsten. We blijven in het Air Mobility Training Center (Gate2) via simulatie bijdragen aan vermindering vlieguren van Defensie bij de vliegbasis Gilze en Rijen.

Hart van Brabant maakt het voor circulaire bedrijven aantrekkelijk zich hier te vestigen en stimuleert in de regio gevestigde bedrijven circulair te ondernemen. We erkennen dat circulariteit een bijdrage levert aan een sterke economie . Bedrijfsleven, overheden, waterschappen, kennisinstellingen en maatschappelijke partners – zoals woningcorporaties en scholen – werken samen en verweven al hun activiteiten. De manier waarop we dat doen verankeren we in een regionale Circulaire Economie strategie, in samenspraak met onder andere de ministeries van Infrastructuur & Waterstaat en Economische Zaken.

MakerSpace

Met MakerSpace realiseren we een regionale innovatiehub ter stimulering van het nieuwe (en duurzame) ‘maken’ en circulair consumeren. MakerSpace verbindt bestaande hubs en diensten aan elkaar met als doel een one-stop-shop voor de regio. Op een prominente fysieke locatie worden naast ‘maakruimtes’ ook exporuimtes ingericht en ateliers en symposiumruimtes voor creatieve en kennissessies. Door het actief aanjagen en faciliteren van kruisbestuivingen en co-creaties vergroten we onze regionale innovatie- en verduurzamingskracht en helpen we bedrijven en startende ondernemers om aansluiting te vinden bij de markt.

Meer lezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.