3/3

Activiteiten

Hieronder een (niet uitputtend) overzicht van de activiteiten die we al ontplooien of komende periode gaan starten.

 • Samen komen we tot een slimme georganiseerde aanpak om de in onze regio aanwezige kennis, kunde en het karakter in te zetten om de gewenste transformaties te begeleiden. Waarbij onze onderwijs- en kennisinstellingen participeren in onze regionale trajecten en we gezamenlijk een intensieve leercyclus doorlopen (uitvoeren, evalueren in het werk, leren, verbetervoorstellen formuleren en die weer toepassen).
 • De sterkten en kansen van de Spoorzone ontwikkelen we via centrale gebiedsaansturing, gezamenlijk programma en een partnernetwerk naar een volwaardig innovatiedistrict.
 • We organiseren programmamanagement op innovatie en smart services bij Midpoint Brabant.
 • Met MindLabs creëren we een schakelpunt voor onderzoek, onderwijs en ondernemerschap op het gebied van gedrag en interactieve technologieën. Hierdoor versnellen we kennisontwikkeling, de beschikbaarheid van talenten en een relevant netwerk voor het ontwikkelen, testen, valideren en opschalen van nieuwe producten en diensten. Tevens ontstaat een unieke doorlopende leerlijn.
 • Met Fieldlab CAMPIONE blijven we inzetten op slimme proces- en onderhoudstechnieken.
 • Samen met Ericsson richten we op Aeroparc een FieldLab voor 5G-toepassingen in.
 • We investeren in het behoud en versterken van onze positie als (inter)nationaal simulatiecentrum voor luchtvaart (Air Mobility Training Center).
 • Met het project Data Science voor Logistieke Innovatie (DALI) realiseren we concrete toepassingen van data science in de supply chain door middel van bedrijfscases.
 • MakerSpace wordt in onze regio dé etalage en ontmoetingsplek waar jonge talenten, start-ups, onderwijsinstellingen, grote bedrijven met R&D-afdelingen en mkb zich kunnen laten inspireren, kennis kunnen ophalen en laten begeleiden naar circulair economische innovaties.
 • We organiseren binnen onze economische toepassingsgebieden structurele aandacht voor het aanjagen van energietransities, energie-innovaties en een gesloten grondstoffenstroom.
 • Voor onze toepassingsgebieden smart industry, smart logistics en smart leisure hebben we actuele human capital-agenda’s voor een op die sector afgestemd samenhangend arbeidsmarktbeleid.
 • Via The New Deal en de Nieuwe Techniekcoalitie bereiden we ons arbeidspotentieel voor op de beroepen en arbeidsmarktvraag van de toekomst.
 • In nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, brancheorganisaties en het onderwijs organiseren we specifieke en doorlopende leerlijnen.
 • We richten een overlegplatform op inzake arbeidsmigratie, waarin werkgevers, uitzendbureaus, huisvesters en gemeenten kennis delen ten behoeve van en over beleidsontwikkeling.
 • Via Braventure bevorderen we de slagingskans van start-ups door een snelle toegang tot startkapitaal, kennis, community en faciliteiten.
 • We adviseren bij project- en bedrijfsfinanciering en ondersteunen innovatieve plannen met de subsidie Economie en Innovatie Midden-Brabant en subsidieverwerving vanuit Europa, Rijk en provincie.
 • Via de Financieringstafel Midpoint Brabant adviseren we bedrijven en geleiden hen door naar de meest passende financier.
 • We begeleiden (buitenlandse) partijen die interesse hebben in onze regio bij hun zoektocht en marktanalyse en investeren in het opsporen van nieuwe prospects.
 • We verbeteren de bekendheid en vindbaarheid van Midpoint Brabant als logische partner voor economische ontwikkeling in Midden-Brabant.
 • Via de activiteiten in onze ‘huizen’ organiseren we een aantrekkelijk platform voor ontmoeting en verbinding en het uitrollen van pilots en living labs.
 • Via de regionale tafel Regio Hart van Brabant en het Regionaal Ruimtelijke Overleg maken we afspraken met de provincie over de ontwikkeling van bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel.
Hugo Leijtens, Digital MKB

“‘No-nonsense’ en ‘move-on’ heerst in deze regio. Dat is anders dan in Amsterdam, waar het heel politiek georganiseerd is. Er is hier meer bereidheid om gewoon iets te doen, om vooruit te gaan. Die snelheid heb ik nog niet in andere regio’s gezien.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *